COACHING er veiledning, motivering, læring og avlæring. En metode for å fremme utvikling og vekst.

 

Målet med coaching er å frigjøre og utvikle menneskets potensiale, hente ut det beste i hvert individ og gi støtte i prosessen fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Som coach hjelper jeg deg til å finne dine løsninger og din vei til målet.

Det kan være mange grunner til å oppsøke en coach.

Noen eksempler kan være:

 • Karriereveiledning/livsvalg

 • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter

 • Forberedelser til viktig jobbintervju

 • Konflikter på jobb eller i andre relasjoner

 • Fravær av motivasjon og/eller opplevelse av stagnasjon

 • Selvutvikling/vekst

 • Tidsklemme/balanse

 • Langtidssykemelding/tilbake på jobb

Eller kanskje du kommer til coaching uten at ønsker og mål er helt tydelig for deg? Det går i så fall også fint. Vi finner ut av det sammen.

 

Tydelige mål eller ikke så kan det uansett være fint om du gjør deg noen tanker rundt følgende spørsmål:

 1. Hva ønsker jeg å endre og/eller hva trenger jeg støtte på?

 2. Hva ønsker jeg skal bli annerledes som et resultat av at jeg går i coaching?

 3. Hva er den minste forandringen som må skje i livet mitt for at jeg skal anse coachingen som vellykket?

 4. Hva tror jeg kan være til hjelp for meg?

 5. Hvilke tanker har jeg om hva som må til for at jeg skal oppleve en forandring til det bedre?

Er det uklart? Fortvil ikke. Og ikke vite er også et svar. Da begynner vi der.

© 2018 Agneta Marie Lislerud

 • Linkedin Sosiale Ikon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Ikon

Tlf: 970 98 694 - Jessheim, Ullensaker kommune